MEDICINA ESPORTIVA

La Consulta del Doctor Pifarré ofereix un servei integral en Medicina Esportiva, atenent la importància que avui té la pràctica de l’esport des d’una vessant amateur i popular. Proves d’esforç, entrenament personalitzat, confecció de plantilles per a la pràctica esportiva… aquests són alguns dels serveis que t’oferim.

Tracte personalitzat.

Medicina Esportiva

Un dels aspectes de la Medicina de l’Esport que darrerament té més demanda entre els esportistes són les proves d’esforç per valorar els aspectes fisiològics de l’entrenament. Cada dia és més freqüent que els ciclistes, que els practicants d’atletisme… segueixin un sistema d’entrenament per si sols o mitjançant un personal trainer.

Nosaltres som els únics de Lleida que disposem per realitzar aquestes proves d’analitzador de gasos que ens permet fer una planificació científica de l’entrenament, ja que l’analitzador ens pot donar els paràmetres biològics més moderns per planificar aquest com el llindar anaeròbic, el consum màxim d’oxigen, la potència aeròbica..

Altres vegades, la gent fa esport per fer salut. En aquest cas, és molt interessant fer-se una prova d’esforç a fi de prevenir qualsevol incidència negativa respecte a la nostra salut que ens pugui donar la pràctica de l’esport. Malgrat que no es pot prevenir en un cent per cent la mort sobtada en l’esport, és una manera de prevenir-la.

Nosaltres tenim estructurades les revisions esportives en quatres grups en funció del nivell esportiu i de l’edat. Aquest grups són:

Cinta de córrer per a les proves d’esforç.

Grup 1:

  • Antropometria senzilla i percentatge de greix.
  • Exploració física de base: cardíaca, respiratòria, locomotor…Tensió arterial.
  • Electrocardiograma de repòs.
  • Espirometria forçada

 

És la prova que es recomana per a signar una apitut esportiva o llicència federativa senzilla.

Proves d’esforç amb bicicleta estàtica.

Grup 2:

Igual que l’anterior, però es fa una prova d’esforç indirecta amb monitorització cardíaca i tensional, ja sigui en tapis o cicloergòmetre. Es valora la tensió arterial i la freqüència cardíaca durant l’esforç.

És la prova que es recomana per prevenir qualsevol incidència negativa que ens pugui donar la pràctica de l’esport respecte a la nostra salut.

Ortesis plantars a mida que milloren el rendiment esportiu.

Grup 3:

  • Igual que l’anterior però l’antropometria es completa donant a més a més del percentatge de greix, el percentatge muscular, ossi i residual.
  • La prova d’esforç es fa directa, és a dir, amb analitzador de gasos.

 

És la prova que es recomana als esportistes que segueixen un programa d’entrenament.

Grup 4:

Igual que l’anterior, però en aquest cas es prenen mostres d’àcid làctic per tal de calcular el llindar anaeròbic de tipus metabòlic.

En tots els casos es signa la llicència federativa per certificar l’aptitud esportiva.

Galeria Multimèdia

Fotografies