Serveis de Podologia

SERVEIS DE PODOLOGIA

La Consulta del Doctor Pifarré ofereix a l’usuari i a la usuària un Servei de Podologia integral,
per a tractar tot tipus de patologies associades al peu, sigui quina sigui l’edat del pacient.

En tractar-se d’uns professionals multidisciplinari dins l’àmbit de la salut, l’usuari/a trobarà resposta a les seves consultes.

La consulta de podologia.

Quiropòdies

És el tractament incruent de les durícies, ulls de poll i de les ungles del peu. Aquestes lesions són degudes bàsicament a una combinació de dos factors: les deformitats pròpies dels dits que al costat de un excés de pressió del calçat fa que la pell del peu augmenti la seva capa còrnia. Mitjançant les tècniques de quiropòdia tenim una millora immediata però temporal de les molèsties.

També podem incloure dins la quiropòdia el tractament de les:

  • Berrugues plantars.
  • Ungles incarnates.
  • Deformitats de les ungles.
  • Infeccions per fongs de la pell del peu o de les ungles.
  • Trastorns de la sudoració del peu.
  • Traumatismes unguials aguts o crònics.

Aparells per a l’estudi del peu.

Exploració Biomecànica

Consisteix a fer una exploració completa de les articulacions, musculatura, tendons, lligaments… de les extremitats inferiors a fi de poder obtenir un diagnòstic de perquè li fa mal el peu o altres articulacions del cos.

Per a fer aquesta exploració utilitzem des dels mètodes tradicionals d’exploració com dels mètodes informàtics més moderns.

Nosaltres disposem d’un banc de marxa de 4 metres que té incorporat 3 càmeres de vídeo per a realitzar l’estudi estàtic i dinàmic de les pressions plantars com l’estudi de la marxa humana. També disposem d’un tapís mecànic per estudiar el gest esportiu.

Quan un pacient té dolor al peu o en un altre lloc és molt probable que precisi tractament amb plantilles per controlar els moments pronadors i/o supinadors

Taller ortopèdic.

Ortopodologia

És la part de la podologia que s’encarrega de fer les pròtesis i ortesis plantars. Aquestes pròtesis plantars poden ser plantilles ortopèdiques, pròtesis de silicones, fèrules per als peus…

Nosaltres fem tres tipus de plantilles ortopèdiques:

  1. Per elements: damunt d’una palmilla tallada a mida apliquem diferents cunyes en funció de la patologia que hem diagnosticat prèviament a l’exploració biomecànica. Després la forrem de pell i la cosim. Són un tipus de plantilles molt apreciades per les senyores, ja que són molt petites i poc gruixudes per la qual cosa es poden portar pràcticament en qualsevol tipus de calçat.
  2. De termoplàstics: prèviament cal fer un motllo de guix del peu. Aquest pot fer-se de peu o tombat a la llitera. Nosaltres utilitzem com a termoplàstic el subortholen i polipropilé de 2 mm., 3 mm.i 4 mm. Aquests materials és termoadaptable a 180º de temperatura. Són les més utilitzables en podologia pediàtrica. Aquestes plantilles es poden rentar amb aigua.
  3. De resines: són un del tipus de plantilles més modernes del mercat. Consisteix a combinar un parell de resines termoadaptables de diferent duresa. Per damunt hi posem un Eva de diferents densitats. També es pot combinar altres tipus de material. Cal fer motllo de guix. Per la seva capacitat d’amortiguació són les més utilitzades per esportistes, pacients diabètics…
Quirofano equipado con floroscopio y ecografia
Quirofano equipado con floroscopio y ecografia

El quiròfan de la consulta de cirurgia.

Cirurgia podològica

Moltes patologies del peu poden tenir solució definitiva amb la cirurgia podològica.

Nosaltres utilitzem la cirurgia percutànea o de mínima incisió. Són un conjunt de tècniques quirúrgiques que es van començar a fer a USA i que ja fa bastant temps es van introduir al nostre país. Tenen com a denominador comú que: són ambulatòries, es fan amb anestèsia local, amb incisions només de 2-4 mm. i es caracteritzen per un postoperatori pràcticament indolor.

Entre les patologies que són susceptibles de millorar amb cirurgia percutània tenim: dits en urpa, galindons, ulls de poll, esperó calcani…

Cas 1

Imatge real pre-operatòria.

Cirugia percutània o de mínima incisió.

Radiografia pre-operatòria

Radiografia pre-operatòria.

Vendatge post operatori

Vendatge post operatori.

Anestèsia local.

Radiografia post-operatòria.

Resultat final.

Cas 2

Imatge real pre-operatòria.

Radiografia pre-operatòria.

Imatge real post-operatòria.

Radiologia digital

La consulta de Podologia del Dr. Fernando Pifarré disposa d’aparell de Raigs X Digital Satelec de tensió màxima de 70 KV i d’intensitat màxima de 8 mA. El revelat és al cap de pocs segons i al ser digital no genera cap tipus de residu.

També disposa de fluoroscopi per la cirurgia percutània.

Per a la seguretat dels pacients i del personal, la consulta disposa per al control de les radiacions de dosímetre d’àrea.


WhatsApp chat