Català Castellà Contactar Mapa Web

Consulta de Podologia i Medicina de l'Esport Dr. Fernando Pifarré
Medicina esportiva

Un dels aspectes de la Medicina de l’Esport que darrerament té més demanda entre els esportistes són les proves d’esforç per valorar els aspectes fisiològics de l’entrenament. Cada dia és més freqüent que els ciclistes, que els practicants d’atletisme... segueixin un sistema d’entrenament per si sols o mitjançant un personal trainer.

Nosaltres som els únics de Lleida que disposem per realitzar aquestes proves d’analitzador de gasos que ens permet fer una planificació científica de l’entrenament, ja que l'analitzador ens pot donar els paràmetres biològics més moderns per planificar aquest com el dintell anaeròbic, el consum màxim d’oxigen, lactacidèmies, la potència aeròbica..:

Altres vegades, la gent fa esport per fer salut. En aquest cas, es molt interessant fer-se una prova d’esforç a fi de prevenir qualsevol incidència negativa respecte a la nostra salut que ens pugui donar la practica de l’esport. Malgrat que no es pot prevenir en un cent per cent la mort sobtada en l’esport, és una manera de prevenir-la.

Nosaltres tenim estructurades les revisions esportives en quatres grups en funció del nivell esportiu i de l’edat. Aquest grups són:

1è Grup:

2n Grup:

  • Igual que l’anterior, però es fa una prova d’esforc indirecta amb monitorització cardiaca i tensional, ja sigui en tapis o cicloergometre. Es valora la tensió arterial i la freqüència cardíaca durant l’esforç.

És la prova que es recomana per prevenir qualsevol incidència negativa que ens pugui donar la practica de l’esport respecte la nostra salut.

3r Grup:

  • Igual que l’anterior però l’antropometria es complerta donant a més a més del percentatge de greix, el percentatge muscular, ossi i residual.
  • La prova d’esforç es fa directa, és a dir, amb analitzador de gasos.

És la prova que es recomana als esportistes que segueixen un programa d’entrenament.

4t Grup:

  • Igual que l’anterior, però en aquest cas es prenen mostres d’àcid làctic per tal de calcular el dintell aneròbic de tipus metabòlic.

En tots el casos es signa la llicència federativa per certificar l’aptitud esportiva.

Electrocardiograma
Electrocardiograma

Inici de la finestra

Espirometria forçada
Espirometria forçada

Inici de la finestra

Prova d'esforç indirecta
Prova d'esforç indirecta

Inici de la finestra

Prova d'esforç directa
Prova d'esforç directa

Desenvolupament d'una prova d'esforç en cicloergòmetre

Preparació de pulsòmetres
Preparació de pulsòmetres

Extracció de sang per la determinació basal d'àcid làctic
Extracció de sang per la determinació basal d'àcid làctic

Pacient preparat
Pacient preparat

Recollida de mostra de sang
Recollida de mostra de sang

Visualització de la pantalla de l'analitzador de gasos
Visualització de la pantalla de l'analitzador de gasos

Finalització de la prova d'esforç
Finalització de la prova d'esforç

Determinació de l'àcid làctic als 5 minuts de recuperació
Determinació de l'àcid làctic als 5 minuts de recuperació

Estiraments una vegada finalitzada la prova
Estiraments una vegada finalitzada la prova

Vídeos

  1. Realització de la prova d'esforç màxima directa en cicloergòmetre
  2. Extracció de sang per valorar l'àcid làctic
  3. Àcid làctic als 5 minuts de començar la prova d'esforç
  4. Extracció de sang per valorar l'àcid làctic a l'acabar la prova
  5. Proves d'esfor&ccedil; en triatl&oacute; de competici&oacute;</a>

En que consisteix una revisió medico-esportiva

Video

Rendiment esportiu

Programa matemàtic per valorar el consum màxim d'oxigen, dintell anaeròbic, recuperació cardíaca i disseny de l'entrenament

Dr. Josep Antoni Prat Subirana>

Dr. Fernando Pifarre San Agustin

Inici de la finestra