edema dorso pié

Fractura de la martxa o per estrés en podología

Concepte

Són fractures per fatiga o per estrés d’un metatarsià del peu. També són conegudes com a malaltia de Deutschlander o fractura del soldat ja que eren molt freqüents quan hi havia el servei militar obligatori. Al cap d’unes hores de fer una marxa militar llarga i perllongada, el soldat presentava un dolor agut i edema al dors del peu. Quan es practicava una radiografia, aquesta era negativa i només es positivitza quan al cap d’unes setmanes s’observa la formació del call osi de fractura que repara la fractura.

 

Es caracteritzen perquè no hi ha un traumatisme previ del peu i es produeixen com a resultat d’una sobrecàrrega repetida sobre un os sa en què se supera la resistència elàstica de l’os.

 

Avui en dia les veiem al món de l’esport, a corredors que canvien ràpidament la intensitat o la durada dels entrenaments o en gent poc entrenada que s’inicia de manera brusca a córrer o caminar. Sol afectar-se el segon metatarsià, ja que està molt encaixat entre les tres falques (cuñas) pel que amb prou feines es mou i li afecta més la sobrecàrregues.

 

Hi ha proves com la gammagrafia òssia amb tecneci 99 i les ressonàncies que les poden diagnosticar al cap de poques hores de produir-se

FRACTURA SENSE ANTECEDENT TRAUMÀTIC O COP
edema dorso pié
edema dorso pié
edema dorso pié
edema dorso pié
El tendó d'Aquil·les tira cap amunt i la fàscia plantar tira per la planta --- ZONA DE CONFLICTE

Pel que fa a la causa

Ja hem dit que és una lesió per sobrecàrrega, on se sol·licita de forma repetida la capacitat elàstica i plàstica de l’os amb càrregues petites però repetides fins que al final de la zona plàstica aquesta cedeix i en aquest cas apareix la fractura d’estrès.

 

Aquest model mecànic en física és la llei de Hooke i és un dels conceptes més bàsics de lʻelasticitat. La seva aplicació en biomecànica, és el que coneixem la llei d’estrès dels teixits de Mc Poil – Hunt podent-se aplicar en diversos teixits, així a la fàscia plantar tenim les fascitis, als lligaments tenim els esquinços, als tendons tenim les tendinitis, a la càpsula articular tenim les capsulitis…

Ley de Hooke
Ley de Hooke

Com podem veure al dibuix, a mesura que augmenta la càrrega, el moll va perdent la propietat elàstica fins que arriba a una situació de no retorn. Aquests pesos o càrregues equivalen a les hores d’estar drets o entrenament.

Ley de estrés de los tejidos de Mc Poil- Hunt.
Ley de estrés de los tejidos de Mc Poil- Hunt.
CÀRREGUES PETITES, PERÒ REPETIDES --- ES SUPERA LA CAPACITAT ELÀSTICA I PLÀSTICA DE L'OS

Clínica

DOLOR IMPORTANT DORS DEL PEU. COLOR VERMELL I EDEMATÓS --- IMPOTÈNCIA FUNCIONAL (El pacient no pot caminar per dolor al peu)

Tractament

La curació és per si sola. En principi no fer res ja que al cap de pocs mesos es formarà un call de fractura que amb el temps es remodelarà. Al nostre centre no recomanem el repòs absolut, el fem caminar des del primer dia i controlem mensualment amb radiografies. Al cap d’un temps disminuirà el dolor progressivament.

NO ÉS NECESSARI FER REPÓS ABSOLUT
Fractura de la marcha que va consolidando
Fractura de la marcha que va consolidando
Fractura consolidada
Fractura consolidada

Prevenció

Moltes vegades hi ha una insuficiència (escurçament) del primer metatarsià pel que si fem una radiografia dors plantar en càrrega del peu veurem que el segon metatarsià té les corticals engrossides el que indica que aquest metatarsià està sobrecarregat. Es recomana fer un estudi biomecànic de la marxa per fer una plantilla que compensi aquesta insuficiència i distribuir millor les càrregues

Sense Comentaris

Disculpeu, actualment els comentaris no estan actius

Taula de continguts
WhatsApp chat