Revisions esportives

El centre de revisions esportives del doctor Fernando Pifarré és un centre acreditat per la Generalitat de Catalunya amb l’epígraf (E25858670) per a la realització dels serveis de medicina esportiva de nivell II, per la qual cosa pot realitzar els serveis següents:

ACREDITACIÓ: E25858670

A Nivell 1 o inicial: s’estenen els certificats mèdics d‟aptitud per a la pràctica esportiva per obtenir la llicència esportiva que permeti l’exercici de l’activitat física o de l’esport de Catalunya.

 

Els actes mèdics que inclouen són pes, talla, antropometria senzilla, exploració física cardiopulmonar i de l’aparell locomotor, presa de tensió arterial, espirometria forçada i electrocardiograma basal

Imprescindible realitzar electocadiograma

B Nivell 2 o avançat: es duu a terme els controls i seguiments d’esportistes de risc o especials i els de màxim rendiment, dins dels procediments de control i valoració biològica de l’entrenament esportiu

 

En aquest cas. l’antropometria és completa i es fan proves d’esforç indirectes. Bàsicament són pacients que estan becats als centres de tecnificació

 

 

Nivell 3 o preferent: són els centres i serveis acreditats per poder desenvolupar protocols de seguiment específics de la patologia derivada de la pràctica esportiva de màxim rendiment.

 

Es fa el mateix que al nivell II, però ara les proves d’esforços són directes i estan encarades al programa ARC (alt rendiment de Catalunya)

 

És imprescindible per guanyar, entrenar als ritmes que et marca els ombrívols ventilatoris i el consum d’oxigen. Això només t’ho diu de manera diracta una prova d’esforç amb anàlisi de gasos

revisions esportives doctor fernando pifarre

Tenim una trajectòria de més de 30 anys al servei de medicina esportiva a Lleida per la qual cosa podem afirmar que hem visitat tots els centres de tecnificació de Lleida i n’hem obtingut uns quants esportistes que han estat olímpics

- LES REVISIONS ESPORTIVES NO SÓN UN MER TRÀMIT PER TRAMITAR LA FITXA ESPORTIVA. SI LES ENTENS AIXÍ T'ESTÀS EQUIVOCANT
- ÉS EL PRIMER ESLABÓ PER PREVENIR LA MORT SOBTADA
- ÉS NECESSÀRIA FER-LA EN CENTRES ACREDITATS I PER METGES ESPECIALISTES

Silvia Carles i Ramón Batalla. Prova d’esforç amb anàlisi de gasos

EL NOSTRE CENTRE ENS PERMET REALITZAR QUALSEVOL TIPUS DE LES 3 REVISIONS ESPORTIVES QUE EXISTEIXEN AL MERCAT

DISPOSEM DE TOTS ELS PERMISOS I ACREDITACIONS NECESSARIS QUE GARANTITZEN LA SEGURETAT DELS PACIENTS

SI VOLS PRACTICAR ESPORT AMB TOTES LES GARANTIES QUE ET MERÈIXES HAS DE VISITARS-NOS JA QUE SOM L’EXCEL·LÈNCIA DE LA PROFESSIÓ A LLEIDA

Centre de revisions esportives Dr. Fernando Pifarré 629802431

 

WhatsApp chat